Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Tisdag02.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Till alla utbildningar

Beteendedesign och nudging på digitala plattformar

Dataanalys & konvertering, Strategisk kommunikation

Beteendedesign och nudging handlar om att omsätta psykologiska insikter från forskningen inom beteendeekonomi i praktiken. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vilka mekanismer som ligger bakom människors beteenden och hur du kan använda dessa insikter när du designar sajter, appar och tjänster som ska konvertera.

Om Utbildningen

Sedan 1970-talet har man inom den nationalekonomiska forskningsgrenen beteendeekonomi sökt och funnit förklaringar till varför människor gör som de gör, och samtidigt har man kunnat påvisa att vi sällan är så rationella som vi tror. På senare år har man börjat omvandla forskningens insikter i praktiken genom nudging och att designa insatser som ”knuffar” människor i önskad riktning. Det gäller inte minst de stora teknikbolagen i Silicon Valley när de bygger sajter, appar och tjänster.

Under denna utbildning får du lära dig hur du kan arbeta med beteendedesign och nudging på digitala plattformar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur hjärna, hjärta och beteenden hänger ihop – förståelse för beteenden utifrån ett inlärningspsykologiskt och neurovetenskapligt perspektiv
 • Grundläggande principer för hur människor fungerar i praktiken – och hur du kan utnyttja det för att förändra beteenden i utformningen av appar, sajter och tjänster
 • Triggermodellen och hur du kan analysera, segmentera och identifiera önskvärda beteenden utifrån din målgrupps förmåga och motivation
 • Hur du utifrån forskning om tankefel kan skapa kommunikation, design och copy som konverterar bättre
 • Beteendedesignträdet – ett ramverk för hur du genom verktygen för beteendedesign enklare kan implementera beteendedesign i din verksamhet
 • Hur du utformar budskap och design som fungerar för en specifik mottagare
 • Hur du designar insatser för öka konvertering
 • Modeller och verktyg för att du själv ska kunna arbeta med eller leda workshops i beteendedesign på din arbetsplats

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är för dig som vill förstå kunden och som arbetar med att på olika sätt påverka människors beteenden genom digitala plattformar, exempelvis sajter, appar, kampanjer, PR-uppdrag, tjänstedesign eller regelrätt produktutveckling.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Förstå vilka faktorer som driver – eller hindrar – ett beteende
 • Kunna analysera och segmentera din målgrupp på beteendenivå
 • Ha kunskap och självförtroendet att driva beteendedesignprojekt på din arbetsplats
 • Designa tjänster som konverterar bättre

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion till dagen

09.15 Introduktion till beteendedesign
En kort introduktion till beteendedesign, dess ursprung i beteendeekonomi och dess huvudpersoner. Vi går igenom hur beteendedesign används för att påverka beteenden överallt från regeringsnivå ner till din lokala ICA-handlare.

09.45 Hjärnan, hjärta och beteenden
En grundläggande förståelse för beteenden utifrån ett inlärningspsykologiskt och ett neurovetenskapligt perspektiv. Vi presenterar några grundläggande principer för hur människor fungerar i praktiken – och hur du kan utnyttja det för att förändra beteenden.

10.30 Paus

10.45 Triggermodellen
Med hjälp av Stanfordprofessorn B.J. Foggs triggermodell lär vi dig att analysera och segmentera din målgrupp utifrån dess förmåga och motivation. Vi går igenom varför du inte bör förlita dig på personlighetspsykologiska modeller såsom Myers Briggs för att förstå din målgrupp utan lär dig istället fokusera på beteenden.

12.00 Lunch

13.00 Skapa konvertering
Med avstamp i forskning om tankefel och med hjälp av exempel från verkligheten lär vi dig skapa kommunikation och design som konverterar bättre. Du får konkreta uppslag på insatser du kan kopiera till din egen kontext och en förståelse för vilka mänskliga svagheter du kan dra nytta av.

15.00 Paus

15.15 Beteendedesignträdet
Vi sammanfogar verktygen vi gått igenom under dagen och placerar de i ett sammanhang med hjälp av beteendedesignträdet – ett enkelt ramverk som hjälper dig att implementera beteendedesign på din arbetsplats.

16.15 Action plan och summering av dagen
Dagen summeras genom att du som deltagare skapar en konkret actionplan för hur du kan börja beteendedesigna redan nästa vecka.

16.45 – 17.00 Avslutning