Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Tisdag02.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Till alla utbildningar

Konverteringsoptimering – webbpsykologi, Google Optimize och A/B-tester

Dataanalys & konvertering

Denna utbildning handlar om hur du steg för steg kan optimera en hemsida för att öka konverteringsgraden. Utifrån insikter i webbpsykologi och hur vi människor fungerar framför skärmen får du lära dig att arbeta metodiskt med konverteringsoptimering. Vi går bland annat igenom hur du analyserar data och tar fram hypoteser, använder testverktyget Google Optimize och gör A/B-tester.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:
1. Webbpsykologi och psykologiska insikter
Vi går igenom hur du kan använda olika psykologiska principer och webbpsykologi för att öka motivationen att konvertera.

2. Testverktyget Google Optimize
Du får lära dig att använda Google Optimize – både funktionerna som finns i verktyget och hur du sätter upp egna tester.

3. Att arbeta med kvalitativ och kvantitativ data
Vi går igenom hur du kan arbeta med kvalitativ och kvantitativ data och hur dessa källor kompletterar varandra när du vill förstå en utmaning eller ett problem på ett djupare plan.

4. Hur du tar fram och använder hypoteser
Hur du utifrån data och kunskaper i psykologiska principer, tar fram hypoteser för vad du ska testa och hur vi sorterar och prioriterar bland alla idéer.

5. Google Analytics för konverteringsoptimering
Hur du kan ta fram rapporter i Google Analytics för att hitta lågt hängande frukter att optimera mot.

6. Att ta fram en steg för steg-process för konverteringsoptimering
Hur du sätter upp en steg för steg-process för att arbeta metodiskt med konverteringsoptimering och best practice från andra företag.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som behöver lära sig mer om hur de kan optimera sajter för att börja konvertera bättre, till exempel:

  • Marknadsförare och kommunikatörer 
  • Webbredaktörer 
  • UX:are 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få förståelse för hur konverteringsoptimering fungerar och få grundläggande kunskaper och färdigheter i att själv kunna arbeta med konverteringsoptimering

Dela kursen

Program

09:00 Presentation och introduktion till konverteringsoptimering

09:30 Google Optimize
Hur testverktyget Google Optimize fungerar och hur du kan jobba med kvalitativ och kvantitativ data.

10:45 Fika

11:00 Kvalitativ och kvantitativ data
Vi går igenom hur du kan arbeta med kvalitativ och kvantitativ data och hur dessa källor kompletterar varandra när du vill förstå en utmaning eller ett problem på ett djupare plan. Kvalitativ data förklarar beteenden och problem på djupet och visar hur enskilda besökare använder en sida. Kvantitativ data består av statistik och aggregering av större datamängder. Vi går igenom:

  • Olika sätt att samla in kvalitativ data och vad som särskiljer den från den kvantitativa datan som finns i Google Analytics 
  • Olika typer av verktyg och hur vi använder dessa för att förstå våra användares beteenden 

12.00 Lunch

13:00 Psykologiska principer och webbpsykologi
Hur du som optimerare kan använda olika psykologiska principer och webbpsykologi för att kunna skapa en bättre upplevelse och öka motivationen hos dina besökare att konvertera

14:00 Google Analytics för konverteringsoptimering
Vilka rapporter i Google Analytics som kan hjälpa dig att hitta lågt hängande frukter att optimera mot.

15.15 Fika

15:30 Så tar du fram hypoteser
Hur du med hjälpa av kvalitativ och kvantitativ data, tillsammans med psykologiska principer kan ta fram bra hypoteser att använda i tester.

16:00 Ta fram en testplan
Vi tittar på de framtagna hypoteserna och hur vi kan börja prioritera bland dessa och vilka punkter vi vill prioritera när vi ska välja ut testerna att starta med.

16.30 Skapa en process för konverteringsarbetet
Vi summerar allt vi lärt oss under dagen och hur du tar fram en tydlig process för arbetet samt hur du med agila metoder kan få in konverteringsoptimering i er organisation.

17.00 Kursen avslutas